پکیج جامع طراحی نیروگاه خورشیدی به همراه آموزش جامع نرم افزار PVsyst

فیلم آموزش طراحی نیروگاه خورشیدی مگاواتی برای اولین بار در ایران منتشر شد فیلم آموزش طراحی نیروگاه خورشیدی در سطوح کیلوواتی و مگاواتی به همراه کتاب آموزشی  طراحی سیستم های خورشیدی اعم از جدا از شبکه (Off grid) و متصل به شبکه (On grid) به همراه آموزش جامع و پروژه محور نرم افزار PVsyst ارائه … ادامه خواندن پکیج جامع طراحی نیروگاه خورشیدی به همراه آموزش جامع نرم افزار PVsyst