پکیج جامع طراحی نیروگاه خورشیدی به همراه آموزش جامع نرم افزار PVsyst

پکیج جامع آموزش تخصصی طراحی نیروگاه خورشیدی کیلوواتی و مگاواتی برای اولین بار در ایران منتشر شد. مجموعه فیلم آموزش طراحی نیروگاه خورشیدی در سطوح کیلوواتی و مگاواتی به همراه دو کتاب آموزشی مجموعه فیلم های آموزش مبانی و اصول سیستم های خورشیدی و مجموعه فیلم های آموزش جامع و تخصصی نرم افزار PVsyst  طراحی … ادامه خواندن پکیج جامع طراحی نیروگاه خورشیدی به همراه آموزش جامع نرم افزار PVsyst