پکیج جامع طراحی نیروگاه خورشیدی به همراه آموزش جامع نرم افزار PVsyst

فیلم آموزش تخصصی طراحی نیروگاه خورشیدی کیلوواتی و مگاواتی برای اولین بار در ایران منتشر شد. فیلم آموزش طراحی نیروگاه خورشیدی در سطوح کیلوواتی و مگاواتی به همراه کتاب آموزشی  طراحی سیستم های خورشیدی اعم از جدا از شبکه (Off grid) و متصل به شبکه (On grid) به همراه آموزش جامع و پروژه محور نرم … ادامه خواندن پکیج جامع طراحی نیروگاه خورشیدی به همراه آموزش جامع نرم افزار PVsyst