پکیج جامع طراحی نیروگاه خورشیدی به همراه آموزش جامع نرم افزار PVsyst

پکیج جامع آموزش تخصصی طراحی نیروگاه خورشیدی کیلوواتی و مگاواتی برای اولین بار در ایران منتشر شد. مجموعه فیلم آموزش طراحی نیروگاه خورشیدی در سطوح کیلوواتی و مگاواتی به همراه دو کتاب آموزشی مجموعه فیلم های آموزش مبانی و اصول … ادامه خواندن پکیج جامع طراحی نیروگاه خورشیدی به همراه آموزش جامع نرم افزار PVsyst